fbpx
Звіт ОБСЄ про депортацію дітей: порушенню права на ідентичність нарешті приділено належну увагу - картинка 1

Звіт ОБСЄ про депортацію дітей: порушенню права на ідентичність нарешті приділено належну увагу

Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) 4 травня представила “Доповідь про порушення та зловживання міжнародних гуманітарних прав і прав людини, воєнні злочини та злочини проти людства, пов’язані з насильницьким переміщенням та/або депортацією українських дітей до Російської Федерації“. 

У документі вказано, що РФ порушила низку міжнародних норм, які стосуються захисту дітей, а також те, що депортація українських дітей може містити елементи злочину проти людяності:

«Депортація українських дітей, здійснена російською владою, може містити елементи злочину проти людяності. Мали місце численні та повторювані порушення прав дітей: на ідентичність, на сім’ю, освіту, на доступ до інформації, на відпочинок, на дозвілля та участь у культурному житті та мистецтві, а також права на думку, совість і релігію, на здоров’я, на свободу та безпеку».

Важливим є те, що окрім визнання злочину “депортації українських дітей” ОБСЄ зазначає, що Росія порушує права дітей на ідентичність – через зміну громадянства, передачу дітей у російські родини, перевиховання відповідно до російської культури, навʼязування російської мови, культурних російських цінностей і т.п.

Та наголошення на тому факту, що не встановлено жодних кроків, вжитих Російською Федерацією для збереження ідентичності українських дітей, які були депортовані до Росії з України. 

Надзвичайно цінно для нашої організації те, що для підтвердження цього порушення ОБСЄ посилається на аналітичні матеріали ЦГП “Альменда”, які ми передавали місії ОБСЄ. Зокрема у Звіті з посиланнями на аналітичний матеріал від ЦГП “Альменда”: “Система знищення ідентичності дітей на ТОТ” зазначається:

Місія отримала серйозні звинувачення, що Російська Федерація серйозно та неодноразово порушувала право дітей, які були депортовані з України до Росії, на ідентичність, що знаходить підтвердження також у звітах інших міжнародних механізмів”.

Загалом, у Звіті міститься цілий блок інформації про порушення права на збереження ідентичності дитини, яка була вивезена на територію іншої держави чи знаходиться під окупацією. 

 

Тому пропонуємо розглянути детальніше, як саме ОБСЄ аргументує порушення права на ідентичність.

Цілеспрямоване перевиховання дітей Росією на окупованих територіях

“Місія отримала інформацію, яка свідчить про те, що під час перебування на тимчасово окупованих територіях і, особливо, на території Російської Федерації, українські діти зазнають впливу проросійських інформаційних кампаній, які часто становлять цілеспрямоване перевиховання. Вони не лише відвідують Російські школи, де навчання відбувається за російською програмою, але вони також мають демонструвати проросійські почуття, наприклад, співаючи гімн Російської Федерації. (джерело: «Кримський сценарій»: як Російська Федерація знищує українську ідентичність дітей на окупованих територіях, Центр громадянської просвіти «Альменда»)

Примушування говорити російською мовою, навʼязування ідеї, що українська мова – діалект російської

“Вимога до дітей, які або були відправлені до так званих таборів відпочинку, або відокремлені від батьків під час фільтрації, а згодом опиняються в установах соціального захисту Російської Федерації чи у прийомних сім’ях, постійно говорити російською (джерело Система знищення ідентичності дітей на ТОТ), відвідувати уроки російської мови. Дітей навіть вчили, що українська та білоруська мови є лише діалектами російської. 

Це виглядає як загальна вимога, незалежно від того, чи є дитина російськомовною чи ні. Більше того, хоча багато українських дітей використовують російську мову як рідну, існують важливі культурні відмінності, які, як можна помітити, повністю ігноруються Російською Федерацією. Слід зазначити, що національна та політична ідентичність таких дітей не поважається”. 

“Патріотичне виховання”, навʼязування ідеї “Україна завжди була і є частиною Росії” через освіту

“Місії були представлені достовірні звіти про так зване «патріотичне виховання», яке включає вимоги співати гімн Росії, зазвичай щодня, а також брати участь у різноманітних уроках, спрямованих на зміну розуміння дітьми історії та геополітичного контексту України та Росії (джерело Система знищення ідентичності дітей на ТОТ). 

Так, наприклад, українські діти мають брати участь в уроках історії, на яких різні історичні факти подаються у вигідному для Російської Федерації світлі. (джерело Система знищення ідентичності дітей на ТОТ). Важливо, що основою таких уроків є ідея, що Україна завжди була є частиною Росії, і її законне місце – бути частиною Російської Федерації. (джерело Система знищення ідентичності дітей на ТОТ). 

Також в Звіті говориться про тимчасово окуповані території: 

“Стосовно тимчасово окупованих територій суттєвим фактором, який сприяє такому «патріотичному вихованню», є те, що у 2020 році всі українські школи там повинні були дотримуватися стандартів Російської Федерації і з того часу всі навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях перейшли на освітні стандарти Російської Федерації”.

Російська паспортизація та влаштування у російські сімʼї матимуть серйозні наслідки для збереження ідентичності дитини

У Звіті зазначається про незаконність паспортизації дітей на окупованих територіях та вивезених до Росії: 

“Усі ці законодавчі акти, що стосуються зміни громадянства українських дітей, не тільки суперечать статті 12 Конвенції ООН про права дитини, яка зобов’язує держави залучати дітей до прийняття рішень щодо дитини або принаймні дозволяти їм брати участь і реалізувати право дитини бути почутою.

Паспортизація також розглядається, як загроза збереженню ідентичності дитини:

“Це також є серйозним порушенням статті 8 Конвенції ООН про права дитини, яка захищає право дитини на індивідуальність (автор. – ідентичність). Як зазначає IICIU (автор. – Незалежна міжнародна комісія з розслідування України), надання таким дітям російського громадянства та різноманітні заходи сімейного влаштування «можуть мати серйозні наслідки для ідентичності дитини» і, таким чином, є порушенням статті 8 Конвенції ООН про права дитини”.

Русифікація освіти – порушення права на освіту вивезених українських дітей до РФ

В Звіті зазначається, що діти підпадають під російські стандарти освіти, які спрямовані на “патріотичне виховання” в дусі російських цінностей: 

“Є також достовірні повідомлення про спеціальні заходи, вжиті для забезпечення «патріотичного» навчання українських дітей. Таким чином, очевидно, що підхід російської влади до освіти українських дітей порушує право цих дітей на освіту, як встановлено у статтях 28 і 29 Конвенції ООН про права дитини”.

Військова підготовка та мілітаризація дітей через позашкільні заходи

Також окремо у Звіті зазначається про мілітаризацію дітей та навʼязування російських молодіжних військово-патріотичних організацій. Це може бути порушенням їх прав на відпочинок і дозвілля. 

Про військову підготовку та мілітаризацію. 

“Є також достовірні докази військової підготовки, яка включає не лише уроки про військових діячів Російської Федерації, а й тренування та навіть навчання збиранню зброї” (джерело Система знищення ідентичності дітей на ТОТ).

ОБСЄ наголошує, що отримали інформацію щодо порушення прав дітей відповідно до статті 31 Конвенції ООН про права дитини:

“Як уже зазначалося вище, діти зазвичай проходять військову освіту, яка поширюється на їх дозвілля в рамках загальної освіти та/або позашкільних заходів, (джерело Система знищення ідентичності дітей на ТОТ), які мають ознаки «обов’язкових або примусових ігор», як це передбачено Комітетом з прав дитини (Committee on the Rights of the Child)”.

Примушування вступати до російських молодіжних організацій

Крім того, ОБСЄ зазначає, що є докази того, що діти зобов’язані вступати до молодіжних організацій, таких як військово-патріотичні клуби різних міст та «Козачий кадетський корпус»

Більше того ОБСЄ наголошують, що не встановили жодного випадку, коли навіть елемент української культури був би дозволений російською владою. Таким чином, Місія вважає, що права дітей за статтею 31 Конвенції ООН про права дитини були порушені.

Довідка. “Московський механізм" – це формальна процедура у межах ОБСЄ, що дозволяє розгорнути незалежну міжнародну місію, яка має дослідити інформацію про порушення прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, включаючи атаки на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру.  Результатом роботи місії є доповідь з рекомендаціями, яка сприятиме притягненню винних до відповідальності у національних і міжнародних судах чи трибуналах. Цей механізм названо "московським", оскільки він був затверджений на Конференції з людського виміру ОБСЄ, що проходила 1991 року в Москві. У березні 2023 року 45 держав-учасниць ОБСЄ активували "московський механізм" для розслідування депортації росією українських дітей.