fbpx
Усе повертається… - картинка 1

Усе повертається…

З початком вступної кампанії 2018 року до Центру громадянської освіти «Альменда» почали поступати питання від дітей та батьків з тимчасово окупованого Криму. Серед багатьох питань були і питання, присвячені необхідним документам, які потрібно подати для вступу та зарахування до українських вишів. І ось тут виникла проблема…

Усі основні питання щодо вступу випускників та випускниць з тимчасово окупованого Криму регулюються двома нормативно-правовими актами: Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 №1378), далі Умови) та  Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (Наказ МОН від 24.05.2016 №560 із змінами за 2017 рік), далі Порядок).

У Порядку є посилання на документи, які потрібно подавати дітям з анексованого Криму (п.3 Розділ IV), але це прописано нечітко і має не зовсім зрозуміле написання: «3. Особливості подання документів Заявником». У той же час Умови мають чітко прописаний перелік документів (п.7 VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів вищої освіти), а саме:

«7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених цими Умовами випадках);
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або … квотою-2 … на основі повної загальної середньої освіти…»

Протягом чотирьох вступних компаній після початку окупації Криму постійно виникало питання щодо військового квитка або приписного свідоцтва. І кожного року Міністерство Освіти і науки України в «ручному» режимі вирішувало цю проблему відповідними листами (Лист МОН від 04.07.2014 № 1/9-348 «Щодо особливостей вступної кампанії до вищих навчальних закладів», Лист МОН України від 23/07/2015 № 1/9-344 «Щодо прийому документів від вступників до вищих навчальних закладів у 2015 році», Лист МОН від 04.07.2016 № 1/9-342 «Щодо прийому документів від вступників, що проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, а також в Автономній Республіці Крим»). При чому чиновники реагували на проблему тільки після компаній, організованих громадськими організаціями (так, у 2015 році таку кампанію проводили 23 громадські організації).

І ось нарешті у 2017 році до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України були внесені зміни, а саме з’явилося роз’яснення щодо необхідності подання військового квитка або приписного свідоцтва: «(крім випадків, передбачених законодавством)». Вдавалось, питання вирішено, але …

Спроба відшукати «випадки, передбачені законодавством» виявилися марними. Ані Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», ані Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921), а ні інші документи не мають згадок про виключення або особистості.

Для отримання роз’яснення ми звернулися до Міністерства освіти і науки України і отримали відповідь:

Усе повертається… - картинка 2

Отже, почекаємо!

P.S. Діти з тимчасово окупованого Криму мають можливість вступити до 35 українських ВНЗ, які мають Освітні центри «Крим – Україна», через спрощену процедуру, склавши всього три екзамени (українська мова, історія України та профільний екзамен).

Олег Охредько,
експерт, аналітик Центру громадянської освіти «Альменда».