fbpx
Аналітичний звіт

Аналітичний звіт “Програма «Університетські зміни» як інструмент знищення української ідентичності та індоктринації дітей та молоді з тимчасово окупованих територій”

З початком російсько-української війни у 2014 році окупаційна влада, яка фактично підконтрольна центральній владі РФ, на тимчасово окупованих територіях АР Крим та м. Севастополь, а також частин Донецької і Луганської областей, почала процес систематичного викорінення української ідентичності.

Цей процес, під номінальним завданням «інтеграції в освітній простір РФ», впроваджувався через систему формальної та неформальної освіти та мав на меті сформувати у дітей та молоді з ТОТ лояльне ставлення до окупаційної влади Російської Федерації та виховати «патріотичні почуття» до «нової Батьківщини».

У 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії та окупації нових територій України, процеси знищення української ідентичності, шляхом використання сфери освіти, стали ще більш активними та наочними. Для цього були розроблені, а згодом впроваджені нові виховні програми та інструменти, одним з яких є проєкт «Університетські зміни».

Основою його створення став конкурс «Пишем майбутнє» (рос. — «Пишем будущее») для школярів окупованих частин Донецької та Луганської областей, яких вивозили на територію РФ у практико-орієнтовані виїзди (самоосвіти) за програмою «Більш, ніж подорож».

У подальшому ці поїздки трансформувалися в окремий масштабний проєкт — «Університетські зміни», який поширив свою діяльність на всі тимчасово окуповані території (далі за текстом — ТОТ).

7 липня 2022 року про «неймовірний ефект», спричинений на дітей, у контексті «формування російської ідентичності» (а, де-факто, стирання української ідентичності та нав’язування російської) доповіли особисто президенту РФ В. Путіну вже після проведення першої університетської зміни.

Аналітичний звіт “Програма «Університетські зміни» як інструмент знищення української ідентичності та індоктринації дітей та молоді з тимчасово окупованих територій” - картинка 2

Враховуючи так звані «успіхи», В. Путін доручив продовжити та розширити проєкт, що призвело до залучення нових дітей з окупованих територій вже в 2023 році. Станом на момент написання даного звіту, проєкт продовжує діяти. І за два роки функціонування програми “Університетські зміни” було вивезено 10 611 дітей у 2022 році та 10 700 дітей – у 2023 році з тимчасово окупованих частин Луганської, Донецької,  Запорізької та Херсонської областей.

Аналізуючи зібрану інформацію про програму «Університетські зміни», автори цього звіту акцентують увагу на небезпеці даного проєкту, яка криється в його прихованій меті – «перевихованні українських дітей» і, як наслідок, знищенні української ідентичності дітей з ТОТ.

Зміст програми УЗ спрямовано на нав’язування почуттів приналежності дітей до Росії та патріотизму до країни-агресора з одночасним формуванням хибних уявлень про Україну як «нацистську» й «ворожу» державу.

Основною цільовою аудиторією Програми УЗ є діти віком 12-17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму та м. Севастополь.

Ключевими виконавцями Програми є освітні організації вищої освіти РФ (далі за текстом – ВНЗ), які під гаслом «профорієнтаційної роботи» серед майбутніх вступників шкіл з ТОТ, сприяють не лише «перевихованню» українських дітей, а й спонукають їх до вступу у ВНЗ РФ з можливістю подальшого постійного проживання в Росії, що призведе до зміни демографічного складу на ТОТ у довгостроковій перспективі.

На жаль, на офіційних веб-сайтах низки російських закладів освіти, що беруть участь у злочинній програмі “Університетські зміни”, міститься інформація про їхню чинну співпрацю, в тій чи іншій формі, з європейськими закладами освіти. (Додаток 1)

Запрошуємо українські університети та громадські організації підписати спільну ЗАЯВУ до іноземної академічної спільноти щодо розірвання будь-яких зв’язків з російською академічною спільнотою, залученої до індоктринації дітей з тимчасово окупованих територій України. Текст заяви доступний за посиланням. Лише повна ізоляція навчальних закладів та осіб, які залученні до виконання проєкту, може запобігти порушенням Міжнародного гуманітарного права, Міжнародного права прав людини або припинити злочинні дії з індоктринації та незаконного переміщення українських дітей.
Приєднатися до заяви.

Для цього РФ створює безальтернативні умови отримання дітьми громадянства РФ — шляхом примусової паспортизації мешканців окупованих нею територій — та вступу до російських навчальних закладів за пільговими умовами. У той самий час можливість навчання в українських закладах вищої освіти є свідомо обмеженою з боку країни-окупанта: через логістичні перешкоди в переміщені з окупованих території через лінію фронту, а також фактичної неможливості отримувати українську освіту на ТОТ через переведення на стандарти РФ і відсутність предметів українознавчого циклу.

Аналітичний звіт “Програма «Університетські зміни» як інструмент знищення української ідентичності та індоктринації дітей та молоді з тимчасово окупованих територій” - картинка 3

Згідно з умовами Програми УЗ, російські ВНЗ безпосередньо працюють із дітьми з ТОТ, застосовуючи щодо них психологічне втручання і реалізуючи програму, спрямовану на формування російської ідентичності, та популяризуючи російські молодіжні рухи.

Таким чином, відбувається зміна свідомості українських дітей, під впливом психологічного тиску втрачається ідентифікація себе як громадянина України — і одночасно формується лояльність до держави-окупанта.

Зазначені вищеперераховані та інші складові програми «Університетські зміни», які детальніше описані в цьому звіті, є порушеннями норм міжнародного права та мають бути припинені в найкоротші терміни.

Читайте в повному тексті аналітичного звіту:

 • Юридичну кваліфікацію щодо програми «Університетські зміни»
 • Про що ця програма.
 • Цільові групи програми: хто бере участь.
 • Правову основу: які російські правові акти регулюють цю програму.
 • Статистику: скільки дітей з окупованих територій вже взяли участь.
 • Фінансування: хто фінансує програму.
 • Які російські офіційні посадовці залучені до реалізації програми.
 • Які університети проводять/реалізують програму.
 • Яка роль окупаційної адміністрації.
 • Як в програмі задіяні російські молодіжні рухи.
 • Інші актори програми.
 • Детальний зміст модулів програми.
 • Перелік російських університетів, які виконують програму.
Аналітичний звіт підготовлено Центром громадянської просвіти «Альменда» за фінансової підтримки чеської організації People in Need Ukraine у рамках ініціативи SOS Ukraine. Зміст публікації не обов’язково збігається з їхньою позицією.