fbpx
Аналіз підручників з Всесвітньої історії для 7 класу - картинка 1

Аналіз підручників з Всесвітньої історії для 7 класу

Учні та учениці в 7 класі в школі в основному опановують історію завдяки двом предметам – історії України та Всесвітньої історії. Якщо предмет «історія України» розповідає про події в кордонах сучасної України, то  предмет «Всесвітня історія» намагається познайомити учнів та учениць з перебігом подій, тенденціями та закономірностями історії в усьому світі. Зазвичай інформації щодо історії України в розрізі матеріалів Всесвітньої історії практично немає, тим паче інформації про історичні події щодо Криму. Це є суттєвим недоліком, оскільки таким чином Україна наче випадає з контексту світової історії.  

Аналіз, щодо наявності матеріалів про історичні події в Криму в розрізі предмету «Всесвітня історія» в підручниках з Всесвітньої історії в 7 класі для загальноосвітніх закладів, проводився в кількісних та якісних сферах. Для проведення контент-аналізу були обрані наступні назви та терміни й похідні від них: Крим, татари, Кафа. Якісний аналіз розглядав доцільність використання інформація про події Середніх віків в Криму в рамках Всесвітньої історії.

В школах України використовуються 6 підручників, які пройшли конкурсний відбір, відповідно Наказу МОН від 25.03.2020 № 449 “Про надання грифа “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” підручникам для 7 класу закладів загальної середньої освіти:

ПВІ8ЩВсесвітня історія : підруч. для 7 кл. закладів загальної середньої освіти / І. Я. Щупак, О. В. Бурлака, І. О. Піскарьова. – Київ : УОВЦ «Оріон», 2020. – 176 с. : іл. 
ПВІ8СВсесвітня історія : підручник для 7 класу закладів загальн. серед. освіти / Н. М.Сорочинська, О. О. Гісем. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. – 176 с.  
ПВІ8ГВсесвітня історія : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / О. В. Гісем, О. О Мартинюк. – Харків : Вид-во «Ранок», 2020. – 144 с., іл. 
ПВІ8ВВсесвітня історія : підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти / І.Д.Васильків, В. В.Островський, І. Л.Паршин, І. Я. Букавин. – Тернопіль : Астон, 2020. – 176 с. : іл. 
ПВІ8ПВсесвітня історія : підруч. для 7 класу закладів загальної середньої освіти / О. І. Пометун, Ю. Б. Малієнко. – К.: Видавничий дім «освіта», 2020. – 176 с. : іл. 
ПВІ8ЛВсесвітня історія : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. Освіти /Наталія Подаляк, Ілона Лукач, Татьяна Ладиченко. – Київ : Генеза, 2020. – 176 с. : іл.., карти. 
В даному аналізу використовувалися наступні скорочення

Результати аналізу показали наступне: 

  • Тематика Криму практично відсутня в підручниках з Всесвітньої історії для 7 класів.
  • Кількість матеріалу, де згадується Крим або події, пов’язані з Кримом, різняться в кожному підручнику: 
Підручник Кількість матеріалу, який дотичний до Криму
ПВІ8Щ9
ПВІ8С3
ПВІ8Г1
ПВІ8В11
ПВІ8П2 (1) – Інформація та питання щодо цієї інформації
ПВІ8Л0
  • Не прослідковується будь-яка системність та можливість використання матеріалів щодо Криму.
  • В підручниках використовуються спірні або недоведені моменти з історії, наприклад у підручнику ПВІ8В наводиться твердження «787 – 790 рр. – вторгнення русів, очолюваних князем Бравліном, у Крим», до повідомлень історичних джерел про ці походи історики ставляться скептично. «Житіє Стефана Сурозького», написане не раніше 15 ст., містить неправдоподібні свідчення, зокрема, повідомляє про похід новгородського князя Бравліна на Сурож наприкінці 8 ст., хоча зараз історикам відомо, що Новгород Великий виник пізніше.
  • В підручниках наводяться дати й трактовка подій, які не відповідають дійсності, наприклад в підручнику ПВІ8С на С. 159 говориться «Кримське ханство стало васалом Османській імперії у 1475 р.». хоча в підручнику  історії України на С.140 ці ж авторки вказують: «… а Кримське ханство 1478 р. стало васалом Османської імперії»; в підручнику ПВІ8В на С.155 пишеться, що «1475 р. – підпорядкування Кримського ханства Османській імперії», а через три сторінки, на С.158 вказується «У 1478 р. васалом султана став кримський хан».
  • В жодному підручнику не використовується інформація з історії Кримського ханства, яка є частиною історії сусідніх з Україною держав, наприклад матеріали щодо васальної залежності Московського царства від Кримського ханства та виплати йому данини.
  • Не всі посилання, які стосуються Криму і розміщені на сторінках підручників, відповідають запропонованим назвам, наприклад у підручнику ПВІ8Щ на С.159 запропоноване посилання та QR-код «Відео «Кримські татари. Друзі чи вороги» (тривалість 02 хв. 02 с)», проте відео фрагмент не відповідає назві, в ньому розповідається про Готську єпархію.

Висновки

Тематика Криму в підручниках з Всесвітньої історії не інкорпорована і зустрічається епізодично, в залежності від побажань авторів та авторок. Згадки не носять системний характер і не прослідковуються у темах, дотичних до можливостей розгляду історії на Кримському півострові в середні віки, як частина історії України в рамках Всесвітньої історії.

Олег Охоедько,
експерт ЦГП “Альменда”