fbpx
Аналіз підручників з історії України для 10 класів - картинка 1

Аналіз підручників з історії України для 10 класів

Старша (профільна) школа потребує більш поглиблених знань, вмінь та навичок учнів та учениць і це покладає велику відповідальність на зміст підручників. Тим паче, що психофізичний стан дітей вже відносно сформований щодо формування особистих поглядів та вподобань. З іншої сторони це період, коли підлітки легко піддаються маніпуляція та впливу різних поглядів. Саме в цьому віці у дітей формуються певні громадянські погляди, їх ідентичність. 

В курсі історії в старшій школі викладаються події, стосовно яких є найбільше дезінформації та маніпуляцій  зі сторони країни агресора – Російської Федерації. Те як ці події висвітлені в шкільних підручниках відіграє важливу у протидії російській пропаганді і формуванні у учнів та учениць навичок критичного мислення та об’єктивного розуміння подій минулого.  Це особливо актуально щодо подій, які пов’язані із окупованою територією Криму. 

Для аналізу щодо наявності інформації про Автономну Республіку Крим та м. Севастополь в розрізі історії першої половини ХХ ст. на теренах України були обрані підручники, які поширені в школах і мають відповідну рекомендацію Міністерства  освіти і науки України (Наказ МОН від 31.05.2018 № 551 “Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти”):

Аналіз включає в себе кількісний та якісний рівні. Кількісний аналіз проводився за допомогою контент аналізу та статистичної обробки кількості матеріалу. Якісний аналіз розглядає зміст матеріалу текстового та ілюстративного характеру.

Контент аналіз проводився через пошук вживання певних назв і термінів та похідних від них: «Крим, татари, Севастополь, Керч, Феодосія, Перекоп, Сиваш, Джанкой, Курултай,Міллі Фірка, Мусвиконком, Челебієв, Сейдамет, Болбочан, Махно, Фрунзе, Врангель, Денікін, Бела Кун, Амет-Хан, депортація». Статистичний матеріал розраховувався за допомогою визначення кількості тексту та відношення до загальної кількості з врахуванням похибок та округлення до цілого. Якісний аналіз визначав наявність текстів дискримінаційного характеру та забарвленості матеріалів.

Під час аналізу використовувалися наступні скорочення:

ПІУ10ВІсторія України (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти /  В. С.Власов, С. В. Кульчицький. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 256 с. 
ПІУ10БІсторія України. Рівень стандарту : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти /Бурнейко І.О., Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є, Наумчук О. В. – Тернопіль : Астон, 2018. – 256 с. : іл. 
ПІУ10ПІсторія України (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. – К.: УОЦВ «Оріон», 2018. – 256 с. : іл. 
ПІУ10МІсторія України (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. Освіти / О. В.Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків : Вид-во «Ранок», 2018 – 240 с. : іл.
ПІУ10СІсторія України (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / Струкевич О.К. – К.: Грамота, 2018. – 240 с.: іл.
ПІУ10ГІсторія України [рівень стандарту]: підручник для 10 кл. закладів загальн. середн. Освіти / Н. М. Сорочинська, О. О. Гісем. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 256 с. : іл.

Результати аналізу

 • Всі підручники мають матеріали, присвячені Криму в першій половині ХХ ст..
 • Кількість матеріалу, присвяченого Криму різна:
Кількість сторінок[1]

Відсоток від загального матеріалу[2]

ПІУ10В62,35%
ПІУ10Б83%
ПІУ10П124,7%
ПІУ10М104,1%
ПІУ10С62,45%
ПІУ10Г103,9%
[1] Приблизна кількість сторінок, визначається кількістю рядків на стандартній сторінці (40 рядків) – Гарнітура Шкільна
[2] Визначається шляхом ділення кількості загальних сторінок в підручнику на кількість сторінок з  матеріалом, присвяченим Криму  (другий стовпчик)
 • У всіх підручниках історичні події, які відбувалися на території Криму у першій половині ХХ ст.. частіше всього розглядаються в темах, присвячених періоду становлення Української державності на початку ХХ ст.. (події 1917 – 1921 рр. – революційні події 1917, утворення Кримської Народної Республіки, більшовицький переворот, німецькі війська та Антанта, Біла армія та остаточне захоплення Криму більшовиками у 1921 р.), створення Кримської Автономної Радянської республіки, події ІІ Світової війни та депортація 1944 р.).
 • Чотири (з шести) підручників мають окремі параграфи, присвячені подіям 1917 – 1918 рр. В Криму (ПІУ10Б, ПІУ10П, ПІУ10М, ПІУ10Г). Підручник ПІУ10С має розділ (С.49 – 50 §5), а у підручнику ПІУ10В цим подіям присвячено декілька абзаців.
 • Розподіл інформації не завжди однорідний та відповідає кількості інформації. Так у підручнику ПІУ10С подіям 1917 – 1918 рр. в Криму (С.49 – 50) присвячено менше інформації, аніж походу П. Болбочана (С.60 – 62).
 • В підручниках використовуються ілюстрації, які відносяться до подій першої половини ХХ ст.. на Кримському півострові (світлини Челебіджіхана, П.Болбочана та Амет-хана Султана, подій 1917 – 1921 рр., ІІ Світової війни та депортації кримських татар (1944 р.).
 • В матеріалах, які розповідають про події депортації з Криму у 1944 році в усіх підручниках наводиться інформація про депортацію народів, які проживали в Криму – кримських татар, вірмен, греків та інших.
 • В підручниках використовують історичні карти подій першої половини ХХ ст. із кордонами сучасної України. В підручнику ПІУ10В використана інфографіка, присвячена депортації кримськотатарського народу.
 • В підручнику ПІУ10С в позначках «працюємо з історичним поняттями та мапами» використовується карта України без Криму. Дані позначки є в усіх 29 параграфах в частині «Завдання та запитання» після наративного матеріалу (С.4, 9, 16, 24, 31, 42, 50, 58, 65, 75, 82, 89, 95, 102,  112, 120, 127, 134, 142, 149, 165, 172, 183, 190, 198, 206, 212, 221, 228, 234).
 • В підручниках використовується назва «татари» замість «кримські татари»:
Кількість використань назви «татари»
ПІУ10В2
ПІУ10Б4
ПІУ10П7
ПІУ10М10
ПІУ10С7
ПІУ10Г1
 • В підручнику ПІУ10П використовується термін «кримсько-татарська» замість «кримськотатарська» (С.62).
 • В підручнику ПІУ10С допущена помилка: Всекримський з’їзд мусульман названий Всекримським з’їздом татар (С.49)
 • В підручниках використовуються радянські або російські формулювання, особливо які стосуються подій ІІ Світової війни, наприклад в підручнику ПІУ10П в §32 на С.208 розповідається про «…… приклад масового героїзму радянських воїнів» та присвоєння звання Героя радянського Союзу за оборону Севастополя, проте жодним словом не згадується про трагічні події цієї оборони.
 • В підручниках допускається плутанина щодо назв, наприклад в підручнику ПІУ10С на С.94 (§11) в п.8 «Поразка збройних сил півдня Росії» в назві використовується термін «військ півдня Росії», який має на увазі Білу армію, а в тексті говориться про «польсько-українську війну проти Росії», маючи на увазі більшовицьку Росію.
 • В більшості підручників відсутнє пояснення щодо визначення території Української держави в ІІІ Універсалі ЦР «… Таврія (без Криму)» або це пояснення наводиться через декілька параграфів.
 • В підручнику ПІУ10В допущено недоречне завдання на С.245: «Підтвердіть фактами … Примусове переселення майже всього кримськотатарського населення Криму стало однією з найшвидше проведених депортацій в історії людства», коли трагедію народу пропоную розглянути через «швидкість депортації».
 • В підручнику ПІУ10Б на С.84 розглядається територія Криму окремо від України без пояснення: «Загальна чисельність антантівських військ у Криму і материковій частині України становила 60 тис. осіб». В цьому ж підручнику, в §44 «Бойові дії 1942 – 1944 рр. на території України» учням та ученицям пропонується відповісти на питання «Як відбулося приєднання Криму до Росії у 1783 р.?», що не зрозуміло щодо відношення до тексту параграфу. А на С.145 в питанні відродження культури кримських татар підкреслюється «але не забуваймо, що Крим тоді не належав до УСРР».
 • В підручнику ПІУ10М згадується Керченсько-Феодосійська операція, проте результатами вказується «… звільнення Керченського півострова» та не згадується про розгром радянських військ (С.201). В інших підручниках розповідається про трагедії на Керченському півострові.

Загальні висновки

 • В підручниках з історії України для 10 класів присутня інформація про історичні події на Кримському півострові у першій половині ХХ ст. 
 • Кількість матеріалу, присвяченому історичним подіям в Криму в першій половині ХХ ст.. в середньому присвячено 3,4% від загальної кількості матеріалу. В чотирьох з шести підручниках є окремі параграфи, присвяченим подіям на Кримському півострові.
 • В підручниках присутній ілюстративний та картографічний матеріал щодо Криму, проте в підручнику видавництва «Грамота» за авторством О.К.Струкевича в позначках «працюємо з історичним поняттями та мапами» використовується карта України без Криму. Дані позначки є в усіх 29 параграфах в частині «Завдання та запитання» після наративного матеріалу (С.4, 9, 16, 24, 31, 42, 50, 58, 65, 75, 82, 89, 95, 102,  112, 120, 127, 134, 142, 149, 165, 172, 183, 190, 198, 206, 212, 221, 228, 234).
 • В підручниках ще використовуються радянські та російські формулювання, особливо в матеріалах, присвячених ІІ Світовій війні.
 • В підручниках допускаються помилки та використання недоречних термінів, таких як «татари» по відношенню до кримських татар.

Олег Охредько,
експерт ЦГП “Альменда”