fbpx
Аналіз підручників з історії України. 9 клас. - картинка 1

Аналіз підручників з історії України. 9 клас.

Процеси українського національного відродження в модерну добу вивчають дев’ятикласники та дев’ятикласниці. Саме в 9 класі закладається розуміння понять нація та народ. Історія України впливає на формування розуміння територіальної цілісності нашої країни– від Кримських гір до Карпатських, від Чернігівщини до Чорного та Азовського морів. Все це і формує уявлення про минуле і сучасне української держави. Особлива увага у вивченні історії України приділяється підручнику, адже через авторські тексти та завдання вчитель або вчителька доносять фактологічну українську історію з її многогранністю та багатовекторністю. Для того щоб зрозуміти, як відображені події пов’язані з Кримом було проведено аналіз підручників для 9 класів. 

Для аналізу були обрані підручники з історії України для 9 класів, за якими діти навчаються в українських школах і які мають гриф Міністерства освіти і науки відповідно Наказу МОН від 20.03.2017 № 417 “Про надання підручникам грифа Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”:

Тексти підручників для аналізу були отримані з сайту Інституту модернізації змісту освіти (розділ «Електронні підручники»). Були розглянуті 8 підручників з 9 підручників, які рекомендовані Міністерством освіти і науки. Підручник «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Левітас Ф.Л., Дудар О.В., Беззуб Ю.В.) видавництва «Освіта» відсутній на сайтах Міністерства освіти і науки України. Також не був розглянутий підручник «Історія України для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладівГісем О. В., Мартинюк О. О. видавництва «Ранок» через аналогічність тексту підручника «Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Гісем О. В., Мартинюк О. О.

Аналіз проводиться на кількісному та якісному рівні. Кількісний рівень включає контент аналіз та статистичну обробку кількості матеріалу. Якісний аналіз розглядає зміст матеріалу текстового та ілюстративного характеру.

Контент аналіз проводився через пошук вживання певних назв і термінів та похідних від них: «Крим, Севастополь, Ялта, Керч, Феодосія, Бахчисарай, Лівадія, Таврія, татари, караїми, чумаки, Гаспринський». Статистичний матеріал розраховувався за допомогою визначення кількості тексту та відношення до загальної кількості з врахуванням похибок та округлення до цілого. Якісний аналіз визначав наявність текстів дискримінаційного характеру та забарвленості матеріалів.

Під час аналізу були використані наступні скорочення:

ПІУ9П«Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Пометун О. І., Гупан Н. М., Смагін І. І. 
ПІУ9С«Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Струкевич О. К. 
ПІУ9Т«Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Турченко Ф. Г., Мороко В. М.  
ПІУ9Б«Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Бурнейко І. О., Хлібовська Г. М., Крижановська М. Є., Наумчук О. В. 
ПІУ9Г«Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Гісем О. В., Мартинюк О. О.  
ПІУ9В«Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Власов В. С.  
ПІУ9Р«Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів  Реєнт О. П., Малій О. В. 
ПІУ9О«Історія України» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних  Сорочинська Н. М., Гісем О. О.

Підсумки аналізу:

 • В усіх підручниках присутня інформація щодо історичних подій на Кримському півострові у ХІХ ст..
 • Кількість тексту та ілюстративного матеріалу про історичні події у ХІХ ст. в Криму та місті Севастополь різниться:
підручникКількість сторінок[1]

Співвідношення у %[2]

ПІУ9П62%
ПІУ9С41,6%
ПІУ9Т112,8%
ПІУ9Б83%
ПІУ9Г72,5%
ПІУ9В62%
ПІУ9Р41,5%
ПІУ9О41,5%
середня6,252,11%
[1] Приблизна кількість сторінок, визначається кількістю рядків на стандартній сторінці (близько 40 рядків) – Гарнітура Шкільна
[2] Визначається шляхом ділення кількості загальних сторінок в підручнику на кількість сторінок з  матеріалом, присвяченим Криму  (другий стовпчик)
 • Тематика Криму підіймається в основному в двох темах – «Кримська війна» та «Національне відродження кримських татар. І. Гаспринський». Окрім того епізодично кримська тематика розглядається в питаннях економічного розвитку – чумаки, перші трамваї та інше.
 • В підручниках з історії України кримська тематика практично відсутня. Навіть ті теми, в яких згадується Крим більше присвячені конкретним подіям, так в темі «Кримська війна» текст по більшості присвячений бойовим діям, які відбувалися під час війни в Чорному морі та в Криму; тема «Національне відродження кримських татар. І. Гаспринський» зосереджена на діяльності Ісмаїла Гаспринського. 
 • В темах, присвячених економічному, політичному й особливо культурному та релігійному розвитку на українських земля Крим практично відсутній і згадується епізодично, наприклад в розповіді про трамваї є перелік міст, серед яких є Севастополь, в розповіді про межу осілості знов таки згадується Севастополь. 
 • В тематиках про культурний розвиток українських земель не згадується про архітектурні споруди в Криму, окрім підручника ПІУ9Г, в якому на С.273 є речення про будинок панорами «Оборона Севастополя» (архітектор В. Фельдман) та у підручнику ПІУ9С на С. 229  – про царський палац у Лівадії та Ластівчине гніздо).
 • В темах, присвячених релігії питання щодо мусульманства або юдаїзму відсутні або згадуються одним – двома словами. В підручнику ПІУ9П на С.271 в описі світлини розповідається про караїмів і те, що вони проживали в Криму та сповідували юдаїзм.
 • В підручниках тексти супроводжуються ілюстраціями, проте більшість ілюстрацій та світлин, які мають відношення до тематики Криму у ХІХ ст. відносяться до подій Кримської війни або портрет І. Гаспринського.
 • В підручниках є карти, на яких окреслені кордони сучасної України, окрім підручника ПІУ9П.
 • В підручниках епізодично використовується назва «татари» по відношенню до кримських татар, одночасно з цим використовують назви «татари», які не мають відношення до кримських татар (С.160ПІУ9В, С.251 ПІУ9Б):
підручникКількість використання назви «татари»
ПІУ9П9
ПІУ9С4
ПІУ9Т3
ПІУ9Б5
ПІУ9Г10
ПІУ9В1
ПІУ9Р0
ПІУ9О1
 • В підручнику ПІУ9Т використовується назва «кримсько-татарський», що формує спотворює назву.
 • В підручниках використовуються терміни, які не відповідають реальності подій, наприклад в підручнику ПІУ9Б на обгортці вказується «1783 р. – входження Кримського ханства до Російської імперії» створюючи ілюзію добровільного входження, а не захоплення території Криму Російською імперією.
 • У підручниках відсутнє текстові пояснення, що Крим входив до складу Таврійської губернії і це можливо зрозуміти тільки через карти, окрім підручника ПІУ9О, хоча на С.10 розповідається що Крим та Причорномор’я називали Таврією, а через декілька сторінок, на С.16 розповідається, що одну з «наполеонід» планували створити з територій, до складу яких входили «Таврія та Крим».
 • У підручниках ПІУ9С  на С.96,  ПІУ9П на С.106,  ПІУ9Б на С.111 використовується фраза «Росіяни підозрювали татар», яка носить негативне забарвлення, формуючі узагальнюючи стереотипи і може відноситися до мови ворожнечі.
 • У підручнику за авторством О. К. Струкевича, видавництва «Грамота», для позначення завдання «працюємо з історичними поняттями, датами та мапами» використана умовна позначка із картою України без Криму 32 рази: С.2, 14, 22, 28, 34, 39, 45, 55, 61, 67, 77, 82, 88, 97, 103, 109, 115, 121, 128, 138, 145, 151, 157, 168, 174, 180, 187, 196, 202, 208, 218, 225, 231. 

Загальні висновки:

 • В підручниках з історії Україні присутня інформація про історичні події ХІХ ст. на території Кримського півострову. В середньому інформація про історичні події в Криму у ХІХ ст. займають 2%.
 • Практично інформація про історичні події на Кримському півострові у ХІХ ст. в підручниках з історії України для 9 класу відсутня. Основний опис щодо Криму присутній в розповідях про Кримську війну та діяльність І. Гаспринського.
 • В темах, присвячених економічному, культурному, релігійному розвитку українських земель у ХІХ ст. інформація про Крим відсутня. Епізодичними згадуваннями окремих моментів можливо знехтувати.
 • В підручниках з історії України присутнє використання терміну «татари» по відношенню до кримських татар та наявність фраз, які можливо віднести до мови ворожнечі.
 • У підручнику за авторством О. К. Струкевича, видавництва «Грамота», для позначення завдання «працюємо з історичними поняттями, датами та мапами» використана умовна позначка із картою України без Криму, яка використана 32 рази.

Олег Охредько,
експерт ЦГП “Альменда”