fbpx
Аналіз підручників «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» для 6 класу закладів загальної середньої освіти - картинка 1

Аналіз підручників «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» для 6 класу закладів загальної середньої освіти

Публікуємо другу частину аналізу підручників з історії на наявність та якість відображення в них матеріалів про Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.

Цього разу для аналізу було взято підручники «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Було розглянуто підручники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2019 № 472). 

П6С«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/  Сорочинська Н. М., Мартинюк О. О. – Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2019. — 224 с. : іл.
П6Щ«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/ І. Я. Щупак, І. О. Піскарьова, О. В. Бурлака. — К. : УОВЦ «Оріон», 2019. — 224 с. : іл.
П6М«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/ Петро Мороз. – Київ : Педагогічна думка, 2019. – 224 с. : іл. 
П6Б«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/  Олександр Бандровський, Віталій Власов. — Київ : Генеза, 2019. — 224 с. : іл., карти.
П6ГО«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/ Голованів С.О. — Тернопіль : Астон, 2019. — 224 с. : іл.
П6ГІ«Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти/ / О. В. Гісем, О. О. Гісем. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 192 с. : іл.
Скорочення, які будуть використовуватись далі по тексту

Дані підручники було проаналізовано на наявність матеріалів, які розповідають про давню історію на Кримському півострові.   

Аналіз проводився на кількісному та якісному рівнях. Для контент аналізу були використані наступні терміни та назви й похідні від них: Крим, таври, кіммерійці, скіфи, Понт Евксінський, Меотида, Севастополь, Керч, Феодосія, Херсонес, Ялта, Причорномор’я, Неаполь, Пантікапей, Боспорське царство, Понтійське царство, Мітридат, Фарнак, Киїк-Коба. Окрім того були проаналізовані ілюстративний та картографічні матеріали, які були розміщені в підручниках. Якісний аналіз розглядав питання змісту навчальних матеріалів.

Аналіз показав наступне:

  • Тематика Криму присутня в усіх підручниках «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» для 6 класу.
  • Історичні події давньої та античної історії розглядаються в межах сучасної України.
  • Матеріали щодо Криму зустрічаються в усіх підручниках в темах, присвячених життю первісних людей (стоянка Киїк-Коба, яка була відкрита неподалік від м. Сімферополя в Криму), Великій грецькій колонізації (заснування та розвиток античних міст у Криму – Пантікапей, Херсонес та інші), життю кочовиків у Північному Причорномор’ї (кіммерійці, таври, скіфи), історії Боспорського царства та часу існування міст-колоній часів Римської держави.
  • Ілюстративний матеріал, в якому є інформація щодо Криму, присутній в усіх підручниках – це світлини археологічних знахідок (особливо часів античності, наприклад в підручнику П6Б на сторінці 109 (§25 Велика грецька колонізація) розміщені зображення Рельєфу «Геракл, який спочиває» з розкопок Керкінітиди (сучасна Євпаторія)) або навчальні малюнки, які відтворюють давні часи (наприклад в підручнику П6М на сторінці 127 (§30 Велика грецька колонізація) розміщена картина «Прийняття присяги в Херсонесі (худ. Р.Вознесенський).
  • Усі підручники мають карти, в яких є інформація про Крим (стоянки первісних людей, античні міста-держави, розселення кочових племен – скіфи, сармати та інші), проте лише деякі карти мають інформацію щодо сучасних кордонів України.
  • Всі тексти щодо Криму в підручниках мають позитивний або нейтральний характер.
  • Інформація про племена таврів присутня тільки в одному підручнику (П6С  на сторінці 84 (§16 Племена і народи раннього залізного віку на території сучасної України) розповідається не тільки про племена, а й надіється інформація щодо виникнення історико-географічної назви «Таврида»). Разом з тим, в інших підручниках згадується Херсонес Таврійський (без пояснення назви), а в підручнику П6Щ на сторінках. 118 – 119 (§30 Кіммерійці на території України. Практична робота №3 (частина 1)) розміщені матеріали щодо кіммерійців, але жодного згадки про Крим та про таврів не має, окрім того карта на сторінці 119 вказує територію розселення кіммерійців повністю ігноруючи території та згадку про таврів.
  • В матеріалах, які стосуються античних міст-держав в Криму Пантікапей, Херсонес та інші надається інформація щодо сучасних міст (наприклад підручник П6Щ над сторінці 115 (§ 29 Велика грецька колонізація. Античні міста-держави) інформує, що «греки … заснували м. Херсонес («півострів»). Місто розташовувалось на скелястому мисі (околиця сучасного Севастополя) …»)

За результатами аналізу, можна зробити наступні висновки: 

В усіх підручниках «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» для 6 класу закладів загальної середньої освіти присутня інформація щодо життя людей на Кримському півострові у найдавніші часи та в період античності (з близько 40 тис. років тому по початок нашої ери). 

В підручниках розповідається про існування кочових племен в Північному Причорномор’ї, проте тільки в одному підручнику за авторством Сорочинської Н. М., Мартинюка О. О. на сторінках 84 – 85 (§ 16. Племена і народи раннього залізного віку на території сучасної України) є інформація про племена таврів та походження історико-географічної назви «Таврида».

Всі підручники мають ілюстрації та карти щодо минулого півострову, проте не всі карти мають зображення кордонів сучасної України. Окрім того при розповідях щодо античних міст-колоній згадуються сучасні українські міста, біля яких знаходяться залишки цих міст.

Таким чином в підручниках «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» для 6 класу закладів загальної середньої освіти існує інформація, яка ідентифікує історичне минуле із сучасною Україною, що позитивно впливає на формування української громадянської ідентичності

Олег Охредько,
експерт ЦГП “Альменда”