fbpx
Закон, закон і знову закон: що отримав кримський вуз, переміщений з окупованої території, від нового закону? - картинка 1

Закон, закон і знову закон: що отримав кримський вуз, переміщений з окупованої території, від нового закону?

Через 22 дні після того, як Верховна Рада Україна прийняла Закон, Президент України завізував Закон України № 1731-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження». Фактично через два роки після початку страхітливих подій нарешті у законодавців  вистачило часу щоб урегулювати це питання. Цей закон стосується 18 вишів з Донецької та Луганської областей і одного з тимчасово окупованого Криму – Таврійського Національного університету.

Найголовніше в цьому документі – це те, що нарешті на законодавчому рівні з’являється термін «тимчасово переміщений вищий навчальний заклад (наукова установа)», а саме:

«Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад, тимчасово переміщена наукова установа — це державний, комунальний чи приватний вищий навчальний заклад або наукова установа, які в період тимчасової окупації або проведення антитерористичної операції, але до моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або до дати набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України за рішенням засновника (засновників) змінили своє місцезнаходження (перемістилися) з тимчасово окупованої території або з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, до населених пунктів на підконтрольній українській владі території», — йдеться у статті закону.

Відносно ж ТНУ, поява закону № 1731-VIII стосується зміни у двох інших законах, а саме у Законах України «Про житловий фонд соціального призначення» та «Про вищу освіту».

«Прикінцеві положення» Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»  (розділ IV) доповнили наступним пунктом:

3-1. Право взяття на соціальний квартирний облік також мають працівники тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ за місцезнаходженням тимчасово переміщеного вищого навчального закладу, тимчасово переміщеної наукової установи, за наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Але відповідно до ст. 10 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» та Порядком взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682), працівники тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, наукових установ, уже мають право на взяття їх на соціальний квартирний облік.

Окрім того відповідно частини восьмої ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» місцеві держадміністрації забезпечують надання у тимчасове користування ВПО житлового приміщення або соціального житла, придатного для проживання, за умови оплати зазначеними особами відповідно до законодавства вартості житлово-комунальних послуг. Органи місцевого самоврядування, згідно з положеннями частини дев’ятої цієї ж статті Закону надають у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним особам з комунальної власності житлові приміщення, придатні для проживання (за умови оплати особою відповідно до законодавства вартості комунальних послуг). Хоча на практиці це практично не працює, але на законодавчому рівні  житлові питання внутрішньо переміщених осіб унормовані і поява цього тексту в Законі зайва. Достатньо було добитися виконання вже існуючих.

В Закон України «Про вищу освіту» були внесені наступні зміни:

  • Про збереження терміну дій акредитаційних сертифікатів, але не більш як на п’ять років з дня закінчення терміну дії відповідних акредитаційних сертифікатів. Хоча такого документу як «акредитаційний сертифікат» не існує, а є «Сертифікат про акредитацію навчального закладу (напряму підготовки, спеціальності)», проте нашим законодавцям не вперше змінювати назву документу.
  • Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади зберегли статус національних.
  • Зменшена кількість осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника (запроваджений коефіцієнт 0,8). Тобто кількість студентів зменшена у порівнянні з іншими вишами для визначення навантаження для викладачів.
  • Встановлюється фіксовані обсяги державного замовлення відповідно ліцензій. Проте не визначено, хто встановлює цей обсяг, і таким чином вузи потрапляють в залежність від МОН.
  • Міністерство освіти і науки України отримало право практично ліквідовувати тимчасово переміщені виші, хоча це і заховали в реорганізацію.

Єдине не зрозуміло, чому ці положення увійшли в базовий Закон України «Про вищу освіту», адже питання деокупації будуть вирішені, і тоді знову потрібно буде переписувати законодавство.

Крім того, законодавці мабуть не пам’ятають, що є Таврійський Національний університет, адже вони заклали величезну кількість питань, які стосуються матеріального забезпечення (кредити, власність, архіви та інше) в статті Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», які не поширюються на відновлений на материку кримський виш.

 Олег Охредько,

експерт з освітніх питань ЦГП «Альменда»,

Джерело: ІА «Голос Криму»