Збірник інформаційно-методичних матеріалів проекту «Громадкість протидіє інформаційній війні проти України»

© Автори:
Валентина Потапова, координатор освітніх програм Центру громадянської просвіти
«Альменда»
Олег Охредько, експерт з питань освіти Центру громадянської просвіти «Альменда»

© Громадська організація «Центр громадянської просвіти «Альменда»

Збірник: blokA4(web)