fbpx
Кримські вимушені переселенці мають право на першочергове зарахування до вишу - картинка 1

Кримські вимушені переселенці мають право на першочергове зарахування до вишу

З призначенням нового міністра освіти Лілії Гриневич в освітньому просторі тимчасово окупованого Криму відбуваються значні зміни. Буквально за півтора місяця були прийняті унікальні рішення: Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України та  Порядок проходження атестації для визначення здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, також визначені 12 вишів, де створені центри «Україна-Крим» та розміщена інформація про них.

На початку червня МОН приймає Зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році (Наказ Міністерства освіти і науки України 06 червня 2016 року № 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085»). Серед багатьох змін, запропонованих Міністерством освіти, були внесені доповнення до абзацу восьмого пункту 1 розділу ХІІ  Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, а саме:

XII. Право на першочергове зарахування

  1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають: …

особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

Що ж це означає?

На початку Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році визначаються дефініції:

  1. У цих Умовах терміни вживаються в таких значеннях:

… право на першочергове зарахування – це право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі.

Для того, щоб було зрозуміло, як визначається певна особа, а в нашому випадку це ВПО (внутрішньо переміщені особи) МОН розробило пояснення, яке розмістило в додатках до Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році:

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених квот та на першочергове зарахування.

ІХ. Особи, яким відповідно до абзацу восьмого пункту 1 розділу ХІІ  Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України надане таке право. 
Особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». –         Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (постанова КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»)

 

Довідка видається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі — уповноважені органи).

Більш зрозумілою мовою це означає, що у випадку, якщо абітурієнт, який виїхав з тимчасово окупованого Криму та отримав статус ВПО, під час вступу до ВНЗ набрав однакову кількість балів із іншими абітурієнтами, то він зараховується поперед всіх інших.

Для того, щоб почала діяти ця пільга, під час подання документів до ВНЗ, серед всіх потрібних документів, необхідно подати ще й Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Форму Довідки Міністерство освіти також продублювала у Додатках до Змін (Додаток №3).

Отже, зміни відбуваються, от ж будемо чекати на подальші нововведення, в першу чергу виконання  Закону України № 425-VIII.

Олег Охредько,

експерт з освітніх питань ЦГП «Альменда»