fbpx
Вступна кампанія 2019 року для випускників та випускниць з тимчасово окупованого Криму. - картинка 1

Вступна кампанія 2019 року для випускників та випускниць з тимчасово окупованого Криму.

Міністерство освіти і науки України затвердило  Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (Наказ МОН № 1096 від 11 жовтня 2018 року) і практично розпочало вступну кампанію для кримчан, адже були прийняті основні «правила гри» та певні дати. Хоча остаточну крапку нормативному забезпечені поставить ще один наказ МОН, яким будуть внесені зміни до Наказу МОН № 560 від 24.05.2016 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України».

Порівняльний аналіз з минулорічними Умовами вступу не виявив значних змін. Основні зміни торкнулися деяких термінів, нумерації та певних дат.

Основними пунктами, які стосуються абітурієнтів та абітурієнток з тимчасово окупованого Криму, стали питання вступу за спрощеною системою або за так званою Квотою-2.

В п.6 Розділу І «Загальні положення» визначається, що мається на увазі під терміном «Квота-2»:

6. У цих Умовах терміни вживаються у таких значеннях:
квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій) в уповноважених закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що дають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року №560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – наказ № 560);

В п.5 Розділу ІІ «Прийом на навчання для здобуття вищої освіти» визначається, на кого поширюється Квота-2:

5. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначається наказом №560

Основні дати вступної кампанії визначені в Розділі V. «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання»:

вступні іспити проводяться з 17 до 22 липня включно;
прийом заяв та документів, визначених розділом VІ цих Умов, розпочинається 10 липня, …закінчується о 18.00 годині 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;
співбесіди з 17 до 19 липня включно;
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування … за квотою-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного … бюджету здійснюється не пізніше 12.00 години 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення до 10:00 години 22 липня … Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15.00 години 22 липня.

В Розділі VІ. «Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів вищої освіти» визначається, як потрібно подавати та які документи:

1.Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:
тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за … квотою-2 відповідно до цих Умов;

5. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти.

7. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, … подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560.

Підсумовуючи потрібно зазначити, що це не вся інформація щодо вступу до українських вищих навчальних закладів осіб з тимчасово окупованого Криму, проте основні напрямки враховані.

Олег Охредько, эксперт и аналитик ЦГП «Альменда»